Trong một lá thư gửi cho Đức Cha Georg Bätzing, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, Bộ Giáo Lý Đức Tin nói rằng đề xuất cho người Tin Lành rước lễ không phù hợp với sự hiểu biết của người Công Giáo về Giáo hội, Bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền chức thánh.

Bức thư đề ngày 18 tháng 9, đã được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng Luis Ladaria và thư ký của bộ này Đức Tổng Giám Mục Giacomo Morandi, đồng thời kèm theo một ghi chú giáo lý dài bốn trang.

Bức thư và ghi chú, được đưa ra sau việc công bố một tài liệu có tên “Cùng nhau nơi Bàn tiệc của Chúa,” do Nhóm Nghiên cứu Đại kết gồm các nhà Thần học Tin lành và Công Giáo, gọi tắt là ÖAK, phát hành vào tháng 9 năm ngoái, 2019.

Văn bản dài 57 trang chủ trương “sự hiếu khách có qua có lại của Thánh Thể” giữa người Công Giáo và người Tin lành, dựa trên những thỏa thuận đại kết trước đây về Bí tích Thánh thể và mục vụ.

Thư Bộ Giáo Lý Đức Tin viết: “Vấn đề về sự hiệp nhất Thánh Thể và Giáo hội bị đánh giá thấp trong tài liệu nói trên”. Bộ Giáo Lý Đức Tin lưu ý rằng “Thánh Thể giả định phải có sự hiệp nhất trong tình hiệp thông với Giáo hội và đức tin của Giáo hội, với Đức Thánh Cha và các giám mục”.

“Những hiểu biết cần thiết và không thể thiếu về thần học Thánh Thể của Công đồng Vatican II, vốn được chia sẻ rộng rãi với truyền thống Chính thống giáo, rất tiếc đã không được phản ánh đầy đủ trong bản văn.”

Bộ Giáo Lý Đức Tin cho biết Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục của Tòa Thánh, đã yêu cầu bộ đánh giá về mặt giáo lý tài liệu này vào tháng Năm sau khi các giám mục Đức đã mang văn bản này ra thảo luận tại cuộc họp toàn thể của các ngài tại Mainz.

CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA, báo cáo rằng ÖAK đã thông qua tài liệu dưới sự đồng chủ tọa của Đức Cha Bätzing và vị Giám mục Lutheran đã nghỉ hưu Martin Hein.

Đức Cha Bätzing đã đi xa đến mức gần đây đã thông báo rằng các khuyến nghị của văn bản này sẽ được đưa vào thực hiện tại Đại hội Giáo hội Đại kết ở Frankfurt vào tháng 5 năm 2021.

ÖAK được thành lập vào năm 1946 để tăng cường mối quan hệ đại kết. Nó độc lập với cả hội đồng giám mục Công Giáo Đức và Giáo hội Tin lành ở Đức, gọi tắt là EKD, là một tổ chức đại diện cho 20 giáo phái Tin lành.

Bộ Giáo Lý Đức Tin nhấn mạnh rằng vẫn còn những khác biệt đáng kể giữa những người Tin lành và Công Giáo trong cách hiểu về Bí tích Thánh Thể và thừa tác vụ.

Bộ cho biết: “Sự khác biệt về giáo lý vẫn còn quan trọng đến mức chúng loại trừ việc hiệp thông Thánh Thể.”

“Vì vậy, tài liệu không thể dùng như một hướng dẫn cho một quyết định lương tâm của các cá nhân liên quan đến hiệp thông Thánh Thể”.

Bộ Giáo Lý Đức Tin nói thêm rằng văn bản của ÖAK lẽ ra nên truyền cảm hứng cho các cuộc thảo luận thần học sâu xa hơn nữa. Nhưng Bộ cảnh báo chống lại bất kỳ quyết định cụ thể nào đối với việc hiệp thông Thánh Thể.

Bộ cảnh cáo rằng:

“Việc Giáo Hội Công Giáo mở ra mối tương giao hiệp thông Thánh Thể với các giáo hội thành viên của EKD trong tình trạng thảo luận thần học hiện nay chắc chắn sẽ mở ra những rạn nứt mới trong cuộc đối thoại đại kết với các Giáo hội Chính thống, không chỉ ở Đức mà còn trên phạm vi toàn thế giới.”


Source:Catholic News Agency