PHÚC ÂM: Lc 12, 39-48

“Người đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết ngày nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách vào nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản lý trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về, mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là có phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, và chè chén say sưa: chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra bắt phải chung số phận với những kẻ bất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.

Đó là lời Chúa.