3. Người ca ngợi nhân đức thì nhiều, người trực ngôn thì ít, Thiên Chúa rất không thích những người giả bộ ca ngợi nhân đức.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info