BÀI HỌC KHẮC CỐT GHI TÂM TỪ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 24.11 cũng là ngày Đức Giáo Hoàng Gioan 23 chính thức thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành của Giáo hội Việt Nam. Mừng kính các thánh tử đạo vào ngày này muốn nói rằng: Chính nhờ máu các thánh tử đạo mà Giáo hội Việt Nam mới được như hôm nay. Đây là bài học chúng ta phải khắc cốt ghi tâm: GIÁO XỨ, GIÁO PHẬN VÀ GIÁO HỘI PHÁT TRIỂN LÀ NHỜ NHỮNG TÍN HỮU DÁM SỐNG CHẾT CHO NIỀM TIN CỦA MÌNH.

Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có đủ can đảm bước tiếp con đường hy sinh anh dũng vì tin yêu như các ngài. Ước gì ngọn lửa đức tin mà các thánh tử đạo đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết bừng sáng trên tổ quốc Việt Nam. Ước gì máu thắm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương làm trổ sinh nhiều hoa trái tin yêu. Amen.