91. THUỐC VÀ BỆNH ĐẤU NHAU

Có một em bé bị bệnh, sau khi uống thuốc thì trong bụng đau mãi không thôi, ông bố vội vàng đi hỏi thầy thuốc, thầy thuốc nói:

- “Đừng quýnh, thuốc và bệnh đang dùng đấu pháp đấu với nhau đấy !”

Nói chưa dứt thì người nhà chạy đến báo tin:

- “Tiểu công tử chết rồi”.

Thầy thuốc vỗ tay cừơi lớn, nói:

- “Có thế chứ, cuối cùng thì thuốc của ta bản lãnh lớn hơn, con trai của ông đấu cũng không thắng nổi nó !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 91:

Thuốc để chữa bệnh làm cho thân thể khỏe mạnh.

Thầy thuốc cho thuốc đúng với cơn bệnh thì bệnh rút lui và thân thể dần dần hồi phục, thầy thuốc cho thuốc không đúng với con bệnh thì bệnh hoành hành thân thể bệnh nhân và bệnh nặng thêm, thầy thuốc cho liều lượng thuốc quá nhiều thì bệnh nhân sẽ có phản ứng và có khi mất mạng...

Không một thầy thuốc nào vỗ tay vui mừng khi bệnh nhân chết, cũng không một thầy thuốc nào chữa bệnh mà mong cho bệnh nhân chết, bởi vì như thế là trái với lương tâm con người và lương tâm của thầy thuốc.

Có những người Ki-tô hữu bị bệnh trong tâm hồn: có người bị “bệnh lo ra” khi đọc kinh dâng lễ, có người bị “bệnh kiêu ngạo” coi ai cũng thua kém mình, có người bị “bệnh hà tiện” không dám bỏ ra một vài đồng bạc giúp người nghèo, lại có người bị “bệnh khoe khoang” đi đâu cũng khoe mình học hành thế này thế nọ.v.v...và có rất nhiều bệnh mà có người Ki-tô hữu mắc phải như “bệnh chuộng hình thức bên ngoài”...

Không một thầy thuốc nào có thể chữa lành bệnh cho chúng ta, nếu chúng ta không cộng tác với họ.

Cũng vậy, có nhiều người Ki-tô hữu chỉ mắc một thứ bệnh mà chữa hoài chữa mãi cũng không lành, mặc dù họ có đi xưng tội làm hòa với Thiên Chúa, nhưng họ vẫn cứ phạm vì họ không muốn hợp tác với lời dạy bảo của cha giải tội, cũng như họ không tha thiết đón nhận ơn lành của Thiên Chúa ban cho trong bí tích Hòa Giải...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info