30. TÁN THÀNH NHAN HỒI CHẾT

Có một thư sinh rất lười nhác thường giận dữ vì sách quá nhiều, một lần nọ đang đọc sách “luận ngữ”, lúc đọc đến đoạn Nhan Uyên (1) chết, bèn vỗ tay tán thưởng nói:

- “Chết rất hay, chết quá đẹp”.

Có người hỏi tại sao, anh ta trả lời:

- “Nếu ông ta không chết thì lại viết trên Nhan Hồi dưới Nhan Hồi, tôi làm sao đọc hết được, như vậy thì mệt chết tôi luôn hả !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 30:

Học trò thì lúc nào cũng ngán bài vở, nhất là gần đến ngày thi, dù có siêng năng hay lười biếng học thì cũng rất lo và hồi hộp. Nhưng học trò giỏi thì không bao giờ chán khi đọc sách, bởi vì họ ý thức được việc đọc sách là việc của sĩ tử.

Có những người Ki-tô hữu khi đọc sách thánh thì cảm thấy chán ngán, bởi vì họ cứ thấy lập đi lập lại mấy chữ ân sủng, chúc lành, khôn ngoan, khiêm nhường.v.v...mà không thấy những gì là yêu đương với lãng mạn, cũng như không nhìn thấy bối cảnh lâm ly bi đát của câu chuyện, thế là họ cho việc đọc sách thánh là mất thời giờ quý báu của mình. Đọc sách, dù là sách thánh hay sách khoa học, hay các sách văn hóa khác thì cũng luôn giúp ích cho trí tuệ của con người, làm cho họ có tầm nhìn xa hơn về thế giới và trí óc hiểu biết thêm nhiều về kiến thức.

Đọc sách thánh và các sách đạo đức khác là làm cho đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu ngày càng tiến đến sự trọn lành, nó cũng làm cho người Ki-tô hữu nhận ra thánh ý của Thiên Chúa qua từng câu từng chữ trong sách thánh, để họ trở nên con người mới trong ân sủng của Ngài.

Việc đọc thêm sách để tham khảo, để mở mang kiến thức đối với học sinh lười là một cực hình, nhưng việc đọc sách thánh đối với người Ki-tô hữu là một niềm vui và an ủi, vì trong sách thánh họ tìm thấy nguồn suối ân sủng của Thiên Chúa ban cho họ sự sống đời đời...

(1) Còn có tên là Nhan Hồi, học trò của Khổng Tử (521-490 trước công nguyên).

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info