22. Mặc dù tôi chỉ phạm một tội nhỏ, nhưng đó là lý do lớn để tôi vì nó mà thống hối suốt đời.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info