76. TỪ TỪ KHÔNG GẤP

Có một ma men, hể ngửi được mùi thơm của rượu thì để mất cả linh hồn.

Một hôm anh ta đi uống rượu ở nhà của người bạn, uống rất nhiều, đột nhiên mây đen kéo kín bầu trời và lập tức mưa xuống như trút, đầy tớ thúc ông ta, nói:

- “Về nhà sớm một chút đi !”.

Ma men nói:

- “Trời mưa như thế làm sao đi?”

Mưa vừa tạnh, đầy tớ thúc tiếp:

- “Có thể đi được rồi”.

Ông ta nói:

- “Mưa đã tạnh, đi gấp làm gì?”

(Tiếu Tán)

Suy tư 76:

“Từ từ không gấp” là câu nói của người ươn lười, chậm chạp và cố chấp trong tội.

Có người ươn lười không đi tham dự thánh lễ, khi được nhắc nhở thì nói: từ từ không gấp.

Có người làm nhiều tội ác hại người, khi được nhắc nhở khuyên bảo thì nói: từ từ không gấp.

Có người tính nóng nảy thường làm hư việc mình và cộng đoàn, khi được nhắc nhở thì nói: từ từ không gấp.

Thời đại này là thời đại của khoa học phát triển, nên cái gì cũng nhanh: tin tức nhanh, chuyển thư nhanh, tàu lửa nhanh, tàu thủy nhanh, nối mạng nhanh, email nhanh, line cũng nhanh, cái gì cũng nhanh, không nhanh không được, không nhanh là lỗi thời.

Thời đại này cũng là thời đại của ân sủng nên cái gì cũng phải nhanh, bằng không thì ân sủng sẽ bị lấy đi: phải nhanh chân đến nhà thờ trước khi chủ tế ra bàn thờ, phải nhanh chân đi làm hòa với Thiên Chúa không chậm trể, phải nhanh chóng sửa thói xấu và khuyết điểm, phải nhanh chóng phục vụ tha nhân, phải nhanh chóng giúp người lân cận, phải nhanh chóng làm hòa với anh em.v.v...

Không ai biết ngày giờ Thiên Chúa định cho mình phải chết lúc nào, cho nên đừng “từ từ không gấp” mà không muốn bước ra khỏi thói hư tật xấu cũng như vũng lầy tội lỗi của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info