22. Con không nên kiểm soát công việc của Thiên Chúa, mà chỉ nên cẩn thận trong những sai sót của con coi con có phạm bao nhiêu tội ác, chậm trễ làm việc thiện bao nhiêu lần.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info