79. BỊ ĐÁNH CÒN CÁM ƠN

Có người phạm tội, theo luật thì phải bị đánh nơi mông, nhưng ông ta bỏ tiền ra để thuê người thế mình.

Người bị thuê cũng sợ đau nên đem tiền cho sai dịch, năn nỉ:

- “Xin làm ơn đánh nhẹ cho”.

Sai dịch lấy tiền, nhưng vẫn cứ đánh anh ta một trận rất mạnh tay.

Anh ta đi ra cổng, và nói lời cám ơn chủ thuê mình:

- “May mà có tiền của ngài, bằng không thì tôi nhất định bị trận đòn nhừ tử !”

(Tiếu Tán)

Suy tư 79:

Thời nay người ta bỏ tiền ra thuê người ở tù giùm cho mình là chuyện thường, người bị thuê ở trong tù cũng bỏ tiền ra để được cai tù hậu đãi cũng là chuyện thường, cái khác thường là người ta coi pháp luật không có kí lô gam nào cả !

Thời nay có những người Ki-tô hữu bỏ ra hàng trăm ngàn đồng xin cha sở một lễ cầu nguyện giùm cho cha mẹ là chuyện thường, nhưng chuyện khác thường là cha sở không thấy họ bén mảng tới nhà thờ để tham dự thánh lễ; thời nay cũng có nhiều người khoe mình là người Ki-tô hữu, đây cũng là chuyện thường, nhưng chuyện khác thường là họ cứ chê bai giám mục này, nói xấu linh mục kia mà không sợ mắc tội làm thương tổn con ngươi của Thiên Chúa...

Chuyện bị đánh mà còn cám ơn người thuê mình bị đánh giùm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện mất linh hồn mà vẫn không biết, đó mới là chuyện lớn, lớn hơn cả vũ trụ bao la...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info