80. CỐ TÌNH GÂY SỰ

Có một “tảng đá dám làm” (1) đột nhiên nói lên vài tiếng, hương trưởng lập tức đi báo cho quan phủ biết, huyện quan sai ông ta bưng “tảng đá dám làm” đến bỏ trước cổng huyện, “tảng đá dám làm” lại không nói tiếng nào, hỏi đôi ba lần nó vẫn cứ im lìm không tiếng động.

Huyện quan nổi giận đánh hương trưởng mười hèo, và mắng:

- “Nô tài, mày cố tình báo cáo láo, “tảng đá dám làm”này làm gì biết nói hử !?”

Hương trưởng suy sụp tinh thần chỉ biết bưng “tảng đá dám làm” về nhà.

Trên đường về nhà có người quen hỏi:

- “Chuyện gì vậy?”

Hương trưởng nói nguyên do rồi tức giận chửi:

- “Cái oan gia này đến quan phủ lại không chịu nói, hại tôi bị đánh năm hèo”.

“Tảng đá dám làm” cười một tiếng lạnh lùng nói:

- “Ai biểu ông cố tình gây sự, ông lại nói láo với người ta là chỉ bị đánh năm hèo !”

(Tiếu Tán)

Suy tư 80:

Trong cuộc sống có những người cố tình gây sự mà không biết, chẳng hạn như khi họ lợi dụng vào khe hở của luật pháp để trốn thuế, hối lộ, tham nhũng, đó là họ cố tình gây sự với sự công bằng là Thiên Chúa; khi họ ỷ vào chức vụ để nhũng nhiễu bá tánh, đó là họ cố tình gây sự với lòng nhân từ của Thiên Chúa; khi họ vu oan giá họa cho người khác, đó là họ cố tình gây sự với sự thật và chân lý là Thiên Chúa...

Người Ki-tô hữu có đời sống hiền lành của tinh thần Phúc Âm nên họ không hề cố tình gây sự với ai, bởi vì họ biết rằng cố tình gây sự thì chẳng được ích lợi gì, chi bằng cố ý giúp đỡ, làm việc bác ái và phục vụ tha nhân thì có ích lợi nhiều hơn.

Chỉ có ma quỷ và con cái của ma quỷ mới thích cố tình gây sự, lừa đảo,chiếm đoạt, bịp bợm người khác mà thôi, bởi vì đó là bản chất thật của chúng nó vậy...

Mà cái bản chất ấy thì người Ki-tô hữu chẳng ai muốn cả.

(1): Những người mê tín vì muốn tai qua nạn khỏi, nên viết trên phiến đá năm chữ “thái sơn đá dám làm” và để trước cổng bên tường nhà.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info