81. ĐẦY TỚ VÀO KINH THÀNH

Có một nhà quan nói với đầy tớ:

- “Mày đi một vòng vào trong kinh thành giùm tao”.

Lời nói chưa dứt, thì đầy tớ vội vàng đi như bay vào kinh thành, người đầy tớ đi đến trước cổng của huyện, huyện phủ đang truy thuế ruộng, người ta đứng sắp thành hàng rất dài, mọi người nhìn thấy anh ta đi vào thì đều nghĩ rằng để tên anh ta đứng đầu cho khỏi bị xét hỏi, thoáng một cái có chín người đến vây quanh năn nỉ anh ta lên đứng hàng đầu.

Huyện quan nhìn thấy thì đánh mỗi người mười hèo, anh đầy tớ trở về nhà đem chuyện bị huyện quan đánh mười hèo nói với chủ nhân, chủ nhân cười nói:

- “Đồ ngốc”.

Đầy tớ hỏi lại:

- “Lẽ nào cả chín người kia đều ngốc sao?”

(Tiếu Tán)

Suy tư 81:

Có những cô gái nhà quê lên thành phố để hy vọng được đổi đời, nhưng đời chưa thấy đổi mà mình thì trở thành đỉ điếm, trở thành miếng mồi béo bở của những người xấu lợi dụng; có những người tò mò muốn lên thành phố chơi cho biết cái sự xa hoa phồn vinh của nó, nhưng đi chưa tới thành phố thì tất cả áo quần tiền bạc đều bị kẻ xấu móc túi lấy mất tiêu...

Thành phố thì đẹp và văn minh hiện đại cho nên người nhà quê rất thích đi lên thành phố khi có dịp.

Thành phố là nơi có nhiều cơ hội để những người có chí hướng ăn nên làm ra, nhưng thành phố cũng là cái bẩy người khổng lồ dành cho những ai ngây thơ hiền hòa chất phác.

Đồng tiền thì chỉ có hai mặt, nhưng thành phố thì có muôn mặt, cho nên chỉ có những ai trong cuộc sống thường lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam dẫn đường thì mới khỏi bị lạc và khỏi bị sai lầm mà thôi...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info