40. Sự tàn nhẫn của con người thật là nông nỗi. Đức Chúa Giê-su yêu con người rất thâm sâu, rất muốn được muốn ngự vào trong tâm hồn của con người, để ôm họ cứu họ, vậy mà con người vẫn cứ lấy oán trả ơn.

(Thánh nữ Jutta)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info