19. Trên thiên đàng lý trí không bị sai, ý chí không bi quan thống khổ, trí nhớ không có sợ hãi. Nhưng có sự quang đãng kỳ lạ, có sự viên mãn dịu dàng đẹp đẽ, có sự an toàn vĩnh viễn và mọi sự đều thiện hảo mà không có sự chán chường.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info