38. SỢ CÁ VÀNG THỐI

Có người buôn cá, gánh một gánh cá vàng, chân bước mạnh mẽ, có một phú ông thích ông ta chân có sức mạnh, bèn thuê ông ta khiêng kiệu.

Nhưng nào ngờ, khi ông ta khiêng kiệu lại đi rất chậm, phú ông cảm thấy kỳ quặc thì hỏi lý do, kiệu phu trả lời:

- “Vì sợ cá vàng ương thối cho nên phải đi nhanh, còn ngài thì sợ gì chứ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 38:

Phú ông thì không sợ người ta tố cáo hối lộ, không sợ người ta bắt nạt, không sợ người ta bỏ tù, không sợ người ta hăm dọa, vì phú ông có rất nhiều tiền, có tiền thì có tất cả, vì tiền có thể bịt miệng quan xét xử, có thể trói tay người đại diện pháp luật...

Phú ông không sợ gì cả, nhưng phú ông phải sợ Đấng có thể làm cho thân xác của phú ông thành tro bụi, và có thể giam cầm linh hồn của phú ông đời đời trong hỏa ngục, nếu phú ông vì ỷ lại vào tiền bạc vật chất của mình mà làm những điều bất lương, Đấng ấy chính là Thiên Chúa mà Đức Chúa Giê-su đã dạy tất cả mọi người gọi là Cha của chúng ta ở trên trời.

Gánh cá vàng thì chạy thật nhanh vì sợ cá vàng ương thối, nhưng khiêng kiệu cho phú ông thì đi thật chậm vì phú ông còn sợ gì nữa chứ?

Cũng có những lúc chúng ta -người Ki-tô- hữu ỷ lại mình là con của Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Chúa Giê-su, có các bí tích thông ban ơn thánh của Thiên Chúa rồi nên không còn sợ gì nữa: phạm tội thì có bí tích Hòa Giải, đói lương thực thì đi rước lễ, gần chết thì có bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.v.v...thì còn phải sợ gì nữa, do đó khinh suất trong việc giữ đạo, sống đạo và dễ dàng sa vào chước cám dỗ, sống trong tội mà không hay biết...

Thật nguy hiểm biết chừng nào !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info