23. Ở thế gian này chúng ta chỉ chuyên tâm làm một việc, đó là sự sống đời đời.

(Thánh Eucherius of Lions)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info