25. Mọi thứ trên thiên đàng như thế nào thì như thế ấy, trên thiên đàng được bình an mãi mãi, được vui vẻ mãi mãi.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info