26. Hoặc là đời này chịu khổ để được hạnh phúc vĩnh viễn; hoặc là đời này hạnh phúc để chịu đau khổ đời đời, tất cả là do sự lựa chọn của con.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info