27. Vì để cho tên mình được ghi vào sổ hằng sống, vì để được nhìn thấy thánh nhan Đức Chúa Giê-su trong vinh quang, thì dù cho mỗi ngày bị chết vạn lần hoặc bị tất cả hình khổ của địa ngục, thì người ta vẫn cứ không chối từ.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info