28. Nếu con cảm thấy thực hành các nhân đức quá khó thì cha sẽ dạy con một phương pháp dễ dàng, đó là con hãy ngước mắt nhìn lên thiên đàng thì sẽ không còn cảm thấy khó nữa.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info