55. NỬA CÂN TÁM LƯỢNG

Lý Tư nói:

- “Lão Trương là người biết tiêu tiền nhất, tiền lương mới lãnh chưa đến ba ngày là tiêu sạch”.

Vương Ngũ hỏi:

- “Làm sao anh biết được?”

Lý Tư đáp:

- “Hôm qua lúc tôi mượn tiền của ông ta, thì ông ta đích thân nói với tôi đó !”

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư 54:

Có những ngừơi mới lãnh lương ra cầm chưa nóng tay thì đã hết sạch, vì trả nợ cho những cuộc nhậu của tháng trứơc; có những người tiền lương cầm chưa nóng tay đã nướng sạch vào sòng bài, vì có máu mê cờ bạc; lại có người lãnh lương xong không đem về nhà góp vào phụ vợ nuôi con, nhưng lại đem vào quán karaoke, cà phê ôm, nuôi những con “gà mắt xanh mắt đỏ”…

Tan gia bại sản do đó mà ra, vợ chồng bất hòa cũng do đó mà ra, hạnh phúc đội nón đi khỏi nhà cũng vì đó mà ra.

Người biết cách tiêu tiền là người khôn ngoan, họ như người quản gia trung tín của ông chủ là Thiên Chúa: không những nuôi sống gia đình mà còn biết giúp đỡ người nghèo bất hạnh...

Đó không phải là họ biết cách dùng tiền của để mua lấy Nước Trời hay sao?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info