4. Phàm là nơi tâm hồn có sự đồng tình và đức ái, thì sẽ không lưu lại nhiều của cải, cũng không quá vô tình vô nghĩa.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info