20. Nhờ sự phục tùng của Đức Mẹ Ma-ri-a mà đền bù tai họa do nguyên tổ E-va vi phạm truyền lại.

(Thánh Irenaeus of Lyons)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info