24. Đức Mẹ Ma-ri-a là quan thầy của tất cả những người tội lỗi khẩn cầu.

(Thánh Anicetus giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info