4. Khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thì Ngài không muốn chúng ta chậm chạp khi nghe tiếng gọi của Ngài.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info