5. Tôi mời các bạn hãy chặt đứt dây buộc thuyền của các bạn, không nên đợi tháo dây buộc.

(Thánh Hieronymus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info