Chính phủ Trung Quốc triển khai hệ thống nhận dạng kỹ thuật số các linh mục

Những dữ kiện: tên, giới tính, chức vụ, tôn giáo, số đăng ký, v.v. Mã thông báo được liên kết với một số điện thoại. Về phần mình, các giáo phái, chẳng hạn như Giáo Hội Công Giáo, đảm nhận việc cập nhật dữ liệu đăng ký.

Thông tấn xã ZENIT Hong Kong, 26.05.2023 cho hay sau khi Chính quyền Cộng sản Trung Quốc buộc các nhà sư Phật giáo phải đăng ký vào hệ thống xác minh danh tính vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, giờ đến lượt các Linh mục Công Giáo, Mục sư Tin lành và Hồi giáo cũng phải đăng ký như vậy.

Đây là một hệ thống xác minh trực tuyến dành cho các chức sắc Tôn giáo dựa trên thẻ trực tuyến có dữ liệu nhận dạng cá nhân. Hệ thống tập trung vào thẻ của các nhà lãnh đạo tôn giáo, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. Thẻ được Chính phủ quản trị, nhưng công dân Trung Quốc có thể tham khảo.

Cụ thể, thẻ bao gồm các dữ liệu như họ tên, giới tính, chức danh, tôn giáo, số đăng ký… Thẻ được gắn liền với một số điện thoại. Về phần mình, các Tổ chức Tôn giáo, chẳng hạn như Giáo Hội Công Giáo, cam kết cập nhật dữ liệu đăng ký.

Theo cơ quan chính thức Tân Hoa Xã, công cụ này là một công cụ để xác nhận tính xác thực của các lãnh đạo tôn giáo, tránh bị lừa đảo.” Theo nguồn tin “trong những năm qua, một số trường hợp một số người làm giả linh mục tu sĩ, làm mất uy tín nghiêm trọng trong cộng đồng, và gây xáo trộn dư luận.