8. Ơn gọi của chúng ta thật là kỳ diệu và đẹp đẽ ! Thân phận của chúng ta vốn là muối giữ gìn thế gian.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info