11. Người có đủ sự phán đoán, có lý tính, thì nên hoàn toàn dâng hiến mình.

(Thánh Ignatius Antiochenus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info