79. ỨC HIẾP BẠN

Ân Hạo lúc nhỏ cùng với tên Hoàn Ôn Tế Dân, không ai chịu phục ai.

Có một lần, Hoàn Ôn cố ý cười nhạo Ân Hạo nói:

- “Anh làm sao mà dám so với tôi chứ?”

Ân Hạo nói:

- “Thời gian tôi và bản thân tôi kết thân đã lâu rồi, thà làm bản thân tôi.” (ý nghĩa là không muốn cùng với bạn là Hoàn Ôn so sánh hơn thua).

Lại một lần khác, Ân Hạo làm một bài thơ và đưa cho Hoàn Ôn coi, Hoàn Ôn cố ý làm nhục Ân Hạo nên nói:

- “Bài của anh tồi tệ vậy tại sao lại đưa tôi coi, đưa cho tôi coi thì tôi sẽ cầm bêu trước đám đông, đến lúc đó thanh danh của anh sẽ mất hết thì đừng trách tôi đấy nhé !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 79:

Bạn bè thì như hai miếng thịt dính với nhau, người này đau thì người kia cũng khổ, cho nên không thể có kiểu bạn bè mà khi có một trong hai người thường chỉ trích bạn của mình.

Ân Hạo đã coi bạn là bản thân mình, tức là đặt tình bạn lên trên bản thân mình, đó là một người bạn tốt và hiếm có; nhưng Hoàn Ôn thì lại đặt tình bạn của mình bên ngoài bản thân mình, nên đã luôn chỉ trích và coi thường bạn mình, đây là kiểu tình bạn lợi dụng và là loại người đạp trên đầu trên cổ bạn bè mà đi lên...

Tình bạn là một món quà quý mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta qua người bạn mà mình đã kết thân, chính tình bạn này sẽ phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Giê-su đã đối xử với các tông đồ khi Ngài tuyên bố với các ông: “Thầy sẽ không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 15). Tôi tớ là người ngoài, bạn hữu là người thân thiết, người ngoài không có quyền chia sẻ những chuyện trong lòng của chúng ta như là bạn hữu, cho nên khi có một tình bạn thật thì đáng trân trọng như một món quà quý.

Chỉ rình rình mò mò tìm kẻ hở của bạn để bêu xấu, thì dù cho chúng ta là ai chăng nữa, thì cũng chỉ là người không đáng tin cậy để cho người khác kết thân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info