36. Ma quỷ nhìn thấy người đi rước lễ thì thất vọng giận dữ phẫn nộ, như tức muốn chết vậy.

(Thánh Bruno)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info