5. Con muốn được tiến bộ về đường đạo đức thì chỉ cần suy niệm về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giê-su, thì con sẽ tiến nhanh trên đường tinh thần tu đức.

(Thánh Maria Magdalena)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info