6. Suy niệm là một sợi dây xích trói buộc linh hồn chúng ta với Thiên Chúa.

(Thánh nữ Paula)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info