13. Nếu chúng ta không thường luôn suy niệm, thì không thể đạt tới sự hoàn mỹ của cảnh giới cao thượng.

(Thánh Aloisius Gonzaga)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info