26. Thời gian suy niệm như là tấm gương (kính) của linh hồn, có nó thì dễ dàng nhận ra được tật xấu của chính mình, và sửa chữa con đường tu đức của mình; và các loại tình trạng trong linh hồn đều được chiếu ra để chúng ta thấy nó như thế nào.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info