29. Trên thế giới, để an ủi và dập tắt tâm ý của chúng ta, thì ngoài việc thường xuyên suy niệm đến Chúa Cứu Thế từ khi sinh ra cho đến khi chết, và tất cả những đau khổ của Ngài đã chịu, thì không có phương pháp nào tốt hơn.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info