76. DỰA VÀO CHA VỢ

Người nọ học dốt, nhưng nhờ vào thế lực của cha vợ mà thi đậu đứng hạng nhất.

Thế là có người kể một câu chuyện tiếu lâm như sau:

- “Đệ tử của Khổng môn (Khổng tử) đi thi, lúc yết bảng, giấy báo Tử Trương đứng hạng thứ mười chín, người bên cạnh nói: “tướng mạo của anh ta đường đường chính chính quả nhiên không sai”; lại báo Tử Lộ đứng hạng mười ba thì người ta nói: “mặc dù anh ta rất không thông minh, dù thi ở trước mặt, tất cả đều nhờ vào công lao siêng học đấy”; lại báo Nghiêm Nhan đứng thứ mười hai, người ta nói: “Anh ta là người đắc ý nhất của Khổng tử, cái tên này chỉ đứng sau ông ta một chút”; lại báo Công Dã Trường đứng hạng năm thì người ta lấy làm kỳ dị nói: “Tên tiểu tử này bình thường không là gì cả, tại sao lại đứng thứ năm nhỉ?”- mọi người nói: “Tất cả đều dựa vào thế lực của cha vợ đó mà !!”

(Nhã Ngược)

Suy tư 76:

“Một người làm quan cả họ được nhờ” đó là câu nói rất thực tế và thực dụng, thực tế là vì nó có thật, thực dụng là vì nó đúng như thế, cả nghĩa đen nghĩa trắng đều đúng cả.

Thói đời, người có quyền thế thường hay bao che tích lợi cho người thân, đây là nghĩa tiêu cực; nhưng hiểu theo nghĩa tích cực thì đúng thôi, vì cha mẹ cho con cái ăn học để con cái được sung sướng tấm thân nó và cha mẹ sẽ được nở mặt nở mày và được nhờ con sau này, bà con giúp nhau để khi tối lửa tắt đèn thì có nhau cũng đúng thôi, đó chính là điều mà thiên hạ mọi thời mong ước: hòa bình và hạnh phúc.

Có những gia đình Ki-tô hữu có con làm linh mục thì thái độ của cha mẹ tự nhiên “trịnh trọng” khác với trước đây: nhất cử nhất động đều bày tỏ mình là ông bà cố, là cha mẹ của cha này cha nọ, có khi quá lố thành kiêu căng, nên họ hàng chưa thấy được nhờ gì cả thì đã tránh xa cho khỏi mang tiếng. Một người làm linh mục thì cả họ được nhờ, đó là được nhờ ơn ích bởi vị linh mục ấy hàng ngày dâng lễ cầu nguyện cho họ, được nhờ là nhờ sự thánh thiện đạo đức của linh mục và gia đình ấy sống gương mẫu thì mình cũng thơm lây...

Nhờ cha vợ mới được thi đỗ hạng nhất thì đúng là bất tài, và nếu làm quan thì chỉ hại dân hại nước mà thôi, không ai được nhờ gì cả, trái lại, đó là cái nhục cho họ hàng và cho đất nước.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info