VIENNA 22/03/07 -ĐHY Christopher Shonborn tỏ ra lạc quan trước viễn tượng Chính Thống Giáo và Công Giáo đạt được sự đồng thuận. Ngài tuyên bố rằng sự dị biệt giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo có thể giải quyết được nếu cả hai phía có thể vượt qua được điều mà Ngài gọi là “gánh nặng của lịch sử”

Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Trud phát hành ở Nga, ĐHY Christopher Shonborn, TGM Vienna, thủ đô Áo Quốc, tuyên bố rằng trong hầu hết mọi vấn đề thần học, người Công Giáo cũng như Chính Thống Giáo có niềm tin giống nhau. Ngài cũng thừa nhận còn một điểm quan trọng mà hai bên chưa đồng ý. Đó là vai trò của ĐGH. Tuy nhiên, vị Hồng Y Áo Quốc này tỏ ra tin tưởng sự bất đồng đó có thể giải quyết được.

ĐHY Shonborn nhận xét rằng đức đương kim Giáo Hoàng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực hiệp nhất Kitô Giáo. Sự hợp nhất đó ngày nay rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh có sự xung đột giữa một bên là Kitô Giáo và bên kia là thế giới trần tục. Ngài nói: “ Bất cứ khi nào có thể, người Kitô Giáo nên chỉ có một tiếng nói”.

Ngài cho rằng người Kitô Giáo cũng như người Chính Thống Giáo có thể và nên kết hợp lại với nhau để chống nạn phá thai, trợ tử v.v.. đồng thời đẩy mạnh nỗ lực tôn trọng nhân phẩm con người. Những vấn đề này, theo đức Hồng Y, Chính Thống Giáo và Công Giáo đều đồng thuận với nhau.