SACRAMENTO - Thuợng Viện Quốc Hội Tiểu Bang California đã thông qua Nghị Quyết SCR 29 Tưởng Niệm 30 Tháng Tư Đen do Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đề trình. Nghị Quyết SCR 29 quy định ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009 là "Black April Memorial Week" tức là "Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen" tại tiểu bang California.

Trong những năm qua, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng đã từng đề trình và tác giả những nghị quyết tại Hạ Viện cũng như Thượng Viện liên quan đến 30 Tháng 4 và tự do tôn giao tại Việt Nam. Đặc biệt năm nay, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đã điều động các dân cử đồng nghiệp khắp tiểu bang California hổ trợ các sinh hoạt tưởng niệm 30 Tháng Tư Đen cũng như các sinh hoạt đấu tranh cho nhân quyền của cộng đồng Việt Nam. Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đã mời 5 thượng nghị sĩ và 9 dân biểu tiểu bang đồng tác gỉa Nghị Quyết SCR 29 để ghi nhận Tuần Tưởng Niệm 30 Tháng Tư Đen tức Black April Memorial Week chính thức tại tiểu bang California. Đây là một nổ lực có ý nghĩa vì 15 dân cử này điều đại diện cho những vùng có đông cử tri Việt Nam. Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tuy thuộc đảng Dân Chủ đã vận động trong số này 9 vị dân cử thuộc đảng Cộng Hòa cùng làm việc với ông qua nghị quyết này.

Các đồng tác gỉa Nghị Quyết SCR 29 với Thượng Nghị Sĩ Lou Correa có Thượng Nghị Sĩ Elaine Alquist và Dân Biểu Joe Coto đại diện vùng San Jose, Dân Biểu Dave Jones đại diện vùng Sacramento, Thượng Nghị Sĩ Denise Ducheny vùng San Diego, và Thượng Nghị Sĩ Abel Maldonado vùng biển Santa Cruz, Monterey và San Luis Obispo. Tại Quận Cam có Thượng Nghị Sĩ Tom Harman và Mimi Walters và càc Dân Biểu Trần Thái Vân, Jim Silva, Jose Solorio, Diane Harkey, Chuck Devore, Jeff Miller, và Mike Duvall.

Nghị Quyết SCR 29 đã được đề nập vào ngày 25 tháng 3 và đã được thông qua Thương Viện với 39 trên 0 vào ngày 20 tháng 4. Nghị Quyết này sẽ quy định ngảy 23 tháng Tư đến ngày 30 tháng Tư năm 2009 là Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tức Black April Memorial Week, “một thời gian đặc biệt cho cư dân tiểu bang California tưởng nhớ đến những hy sinh, mất mác của thời chiến tranh Việt Nam và sự hy vọng cho cuộc sống nhân bản và công lý hơn cho người Việt Nam.”

Trong Tuần Tưởng Niệm 30 Tháng Tư Đen, nhiều tổ chức, hội đoàn, và cộng đồng khắp nơi sẽ tổ chức những buổi hội thảo, triển lãm tội ác cộng sản, thi viết văn, đêm thắp nến cầu nguyện, và đặc biệt là những lễ tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ từ thủ đô Washington, DC đến thủ đô tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Nghị Quyết SCR 29 kêu gọi cư dân California phải tạo cơ hội cho con em chúng ta và những thế hệ tương lai về sự thật của chiến tranh Việt Nam, nhất là về hoàn cảnh đau thương của người Việt tỵ nạn sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt để con em chúng ta có thể hiểu biết thêm về giá trị tự do và dân chủ.

Theo lời phát biểu của Thượng Nhị Sĩ Lou Correa trước khi Thượng Viện bỏ phiếu, “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen là cơ hội cho chúng ta cùng cộng đồng Việt Nam quyết tâm tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền tại Việt Nam.”

Sau đây là nguyên văn của Nghị Quyết SCR 29 Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen:

Nghị Quyết Thượng Viện Số 29Đề trình và tác giả: Các Thượng Nghị Sĩ Correa, Alquist, Ducheny, Harman, Maldonado, và Walters (Đồng Tác Gỉa: Các Dân Biểu Coto, DeVore, Duvall, Harkey, Jones, Miller, Silva, Solorio, và Tran)

ngày 25 tháng 3 năm 2009

Liên Quan đến Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.

SƠ LƯỢC CỦA LUẬT PHÁP


Nghị Quyết SCR 29, được đệ nập do Lou Correa. Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. Nghị quyết này sẽ quy định ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 là Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen như một thời gian đặc biệt dành riêng cho cư dân tại California để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, và hy vọng cho một đời sống nhân bản và công bằng hơn cho người dân Việt Nam.

XÉT RẰNG, Ngày 30 tháng 4 năm 2009 đánh dấu 34 năm sau khi Sài Gòn thất thủ dưới chế độ cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975; và

XÉT RẰNG, đối với những chiến sĩ Việt và Mỹ đã trải qua chiến tranh Việt Nam và những người Mỹ gốc Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam đã đem đến nhiều sự đau thương, hy sinh và thiệt mạng cho người Mỹ, Việt Nam và Đông Nam Á; và

XÉT RẰNG, 58,169 người đã thiệt mạng và 304,000 người bị thương trầm trọng trong 2.59 triệu chiến sĩ đã tham gia trong chiến tranh Việt Nam. Một trong mười chiến sĩ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã trở thành thương vong của trận chiến.

XÉT RẰNG, sau ngày Sài Gòn thất thủ, hơn 135,000 người Việt Nam đã rời bỏ quê hương đến Hoa Kỳ, trong đó có những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và nhiều dân Việt Nam đã làm việc cho Chính Phủ Hoa Kỳ trong thời chiến tranh và gia đình của họ.

XÉT RẰNG, hàng ngàn người đã đi vượt biên vào thập niên 70 cho đến giữa thập niên 80 để đến một xứ tự do. Những người đã vượt biên thành công đều đến những trại tỵ nạn tại Thái Lan, Mã Lai Á, Indonesia, Phi Luật Tân và Hồng Kông, nhưng hơn một nửa những người rời bỏ Việt Nam đã thiệt mạng trên biển cả.

XÉT RẰNG, theo thông báo của Thống Kê Hoa Kỳ (United States Census) năm 2000, có hơn 447,032 người Việt Nam đang sống tại tiểu bang California. Trong đó, đa số người Việt Nam đang cư ngụ tại Quận Cam.

XÉT RẰNG, chúng ta phải tiếp tục giáo dục cho con em chúng ta và những thế hệ tương lai về chiến tranh Việt Nam, nhất là về hoàn cảnh đau thương của người Việt tỵ nạn sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt để con em chúng ta hiểu biết thêm về giá trị của tự do và dân chủ.

XÉT RẰNG, cộng đồng Mỹ gốc Việt toàn tiểu bang California sẽ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 2009, tức Tháng Tư Đen, là một ngày tưởng nhớ và để ghi nhận sự hy sinh và mất mát của hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Việt Nam.

XÉT RẰNG, để tưởng nhớ và ghi nhận sự hy sinh và mất mát trong chiến tranh Việt Nam, Nghị Quyết này quy định ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009 là "Black April Memorial Week" tức là "Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen" tại tiểu bang California, để chúng ta tưởng niệm về những sự hy sinh của cuộc chiến tranh Việt Nam cũng như sự hy vọng của tiểu bang Calfornia cho một đời sống nhân bản và công bằng hơn cho người dân Việt Nam.

XÉT RẰNG, chúng ta, cư dân của tiểu bang California, nên đích thân cống hiến đời mình cho lý tưởng nhân quyền, tự do, và công bằng dưới luật pháp của một thế giới tự do và dân chủ. Cư dân California nên dành thời gian mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 để tưởng nhớ các chiến sĩ, bác sĩ và nhân viên quân y, và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam vì tranh đấu cho lý tưởng tự do; và

XÉT RẰNG, các cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp tiểu bang California sẽ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 2009, là ngày Tháng Tư Đen, một ngày tưởng nhớ; vì thế, nay:

QUYẾT NGHỊ Thượng Viện của Tiểu Bang California, và sự tán thành của Hạ Viện, trong việc công nhận sự kiện kinh khủng gây ra sự đau buồn và hy sinh tính mạng to lớn trong chiến tranh Việt Nam, ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009 sẽ là Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, một thời gian đặc biệt dành riêng cho cư dân tại California để tưởng nhớ đến bao người đã hy sinh tính mạng trong chiến tranh Việt Nam, và hy vọng cho một đời sống nhân bản và công bằng hơn cho dân Việt Nam; và hơn nữa,

QUYẾT NGHỊ rằng, Chánh Văn Phòng của Thượng Viện chuyển sao bản của nghị quyết này đến người tác giả để được phổ biến.

(Nguồn: http://www.hoivanhoanguoiviettudo.com/)