BẮC KINH (Telegraph) – Tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong một bài báo hôm Thứ Sáu, cựu lực bác bỏ một tin do tạp chí Time Weekly xuất bản tại Trung Quốc loan báo hồi tháng trước nói là 91% trong số 3,220 người có tiền của trên 100 triệu nhân dân tệ (US$14.6 triệu) là “con cháu cán bộ cao cấp”.

Time Weekly lấy dữ kiện này từ nguồn tin nói là của cơ quan nghiên cứu nhà nước và bộ thông tin. Tờ báo cũng dẫn lời Cai Jiming, ủy viên thường vụ Hội đồng Tư vấn Chính trị đảng Cộng Sản Trung Quốc, cho biết 0.4% dân Trung Quốc chiếm giữ 70% tài sản quốc gia, một tỷ lệ tập trung còn cao hơn cả Hoa Kỳ.

Theo tờ Nhân Dân, thống kê của các tổ chức phi chính phủ trong hay ngoài nước cũng như một số tin xuyên tạc phổ biến tùy tiện trên Internet cần phải được kiểm chứng lại trước khi sử dụng.

Tình trạng con cháu cán bộ được hưởng nhiều ưu đãi và lợi thế, trở thành giầu có nhanh chóng và nhiều người làm chủ nhân các công ty lớn, là một đề tài nhạy cảm ở Trung Quốc, nhưng chỉ là dư luận không thể kiểm chứng được chính xác.(HC)

(Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=99275)