SYDNEY- Đây là cuộc biểu tình thứ nhì sau cuộc biểu tình trước tiền đình Quốc Hội tại Canberra hôm Thứ Hai (7-09-2009) để phản đối Tổng Bí Thư CSVN Nông Đức Mạnh đến Úc. Khoảng 4 giờ 30 chiều gần 1,500 đồng hương đã tập trung trước Nghị viện tiểu bang NSW.

Xem hình ảnh

Bắt đầu chương trình là nghi thức chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm, sau đó là phát biểu của các đại diện Cộng Đồng và Hội đoàn để phản đối Nông Đức Mạnh đến Úc và chính phủ Úc đã tiếp đón và bang giao với CSVN - một trong 5 quốc gia CS còn sót lại trên trái đấy nầy, một quốc gia dùng bạo quyền để đàn áp người dân vô tội.

Nông Đức Mạnh đến Úc cầm đầu một phái đoàn không ngoài mục đích tuyên truyền, tìm kiếm ngoại tệ và bang giao với một quốc gai tự do, dân chủ. Trong khi đó Việt Nam sau 60 năm cầm quyền của CS, người dân vẫn cơ cực, lầm than, không có tự do, không có tiếng nói của mình cho bản thân mình và cho đất nước. Nông Đức Mạnh có trách nhiệm trong việc bóp chặc tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân. Hình ảnh và ghi âm dưới đây ghi lại hình ảnh và tiếng nói của đồng hương Úc Châu đồng lòng lên án chế độ CSVN phi nhân. Biểu tỉnh kết thúc lúc 6giờ 30 chiều.

(Nguồn: lyhuong.org)