NEW ORLEANS - Một bữa cơm gây qũy tái tranh cử cho Dân Biểu Cao Quang Ánh đã gặt hái thành công tốt đẹp tại New Orleans vào tối Chủ Nhật ngày 06/12/2009 tại nhà hàng Panda King.

Đã có gần 500 quan khách tham dự gồm quan khách Việt, Mỹ tham dự mà đa số là người Việt Nam. Cũng đã có sự hiện diện của nhiều viên chức chính quyền tiểu bang và thành phố, đặc biệt có nhiều Linh mục người Việt đến tham dự. Về phía người Mỹ da màu, người ta nhận thấy có Giám mục Jarn Barnes (New Orleans Diocese of the Communion of Evangilical Episcopal Churches)

Dân biểu Cao Quang Ánh đã nói chuyện trong vòng 30 phút và được vỗ tay nhiều lần, trong đó ông nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của một người có mặt thường xuyên và trở thành bạn của các Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ. Với vai trò đó, ông cho biết, ông đã gặp gỡ hằng ngày và nói chuyện nhiều với các Dân Biểu đồng viện và họ đều hứa làm những gì mà vị Dân biểu người Việt Cao Quang Ánh yêu cầu, đó là các dự luật Nhân Quyền, danh các nước đáng quan tâm về sự phạm quyền Tự Do Tôn Giáo v.v...

Ông cũng cám ơn Cộng Đồng Người tại Hoa Kỳ cũng như hải ngoại đã yểm trợ ông, cũng như người Việt New Orleans, và đặc biệt nhất là người Việt trong Second Congressional District Louisiana.