Tin từ nghiệp đòan Ký Giả Anh Quốc vừa phổ biến bản tin cho biết, họ lên án việc cắt giảm ngân sách của chính phủ Anh đối với Thế Giới Vụ đài BBC bắt đầu từ tài khóa năm tới 5.4.2011. Nghiệp đòan sợ rằng các Ban tiếng Macedonian, Serbian, Moldovan và ban tiếng Việt sẽ bị đóng cửa hòan tòan.

Chính phủ Anh dự tính sẽ cắt giảm từ 25 đến 40% tức khỏang 300 triệu bảng của Thế Giới Vụ sẽ dẫn đến cắt giảm các dịch vụ và nhân viên đang phục vụ khắp nơi trên thế giới khỏang 2 ngàn người, phát thanh bằng 32 ngôn ngữ khác nhau với các thông tín viên và biên tập viên riêng.

Thế Giới Vụ được tài trợ trực tiếp từ Bộ Ngọai Giao Anh (Foreign and Commonweath Office) khác với các nghiệp vụ BBC khác được lấy từ tiền sử dụng truyền hình của người dân (TV Licence).

Ông Peter Horrocks, giám đốc Ban Tin Tức thế giới của BBC Thế Giới Vụ vừa thông báo đến tòan thể nhân viên rằng việc tái bố trí lại cơ cấu Thế Giới Vụ là cần thiết để tăng cường hiệu năng thông tin và phuơng cách làm việc chung với nhau sẽ hiệu quả hơn để tiết kiệm ngân sách. Chỉ còn một tuần nữa Chính Phủ sẽ chính thức thông báo việc cắt giảm này nhưng việc công bố tin tức hôm nay là cần thiết.

Được hỏi về sự kiện có thể đóng cửa Ban Việt Ngữ đài BBC, ông Vũ Khánh Thành, cựu Nghị Viên thành phố Hackney London, nơi có đông người Việt nhất tại Anh sinh sống, ông phát biểu rằng, “đó là một tin đáng buồn cho người Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngọai vì đài BBC từ hơn 50 năm qua đã như là nguồn tin đáng tin cậy nhất cho người Việt. Nhưng rất tiếc những năm gần đây chính trị đi vào thì công chính đội nón ra đi. Ban Việt Ngữ đài BBC đã làm mất niền tin của dân chúng Việt Nam. Cụ thể nhất là sự kiện “Đỗ Ngọc Bích” mạ lị tổ tiên Việt do Nguyễn Giang trưởng ban Việt Ngữ đài BBC đạo diễn đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Việt Nam từ trong nước đến hải ngọai. Hàng ngàn lá thư phản đối đã gửi đến đài BBC nhưng không được trả lời. Phải chăng ban lãnh đạo BBC để đến thời điểm này xóa xổ hẳn ban Việt Ngữ BBC ? Một mặt khác với phương tiện truyền thông hiện tại, tin tức đến từ nhiều nguồn khác nhau, bản tin BBC không trung thực, không phong phú như các báo đài, các trang mạng khác, tất nhiên sẽ bị đào thải.”

NUJ condemns plans to cut World Service budget
19 October 2010
By Press Gazette reporters


The National Union of Journalists has condemned the Government’s rumoured plans to cut the budget of the BBC World Service from next year as part of its comprehensive spending review, which is being revealed tomorrow.

The union said it feared that cuts of between 25-40 per cent of the World Service’s near £300m annual budget were likely to lead to service closures and significant redundancies in the UK and across the globe.

The Guardian reports today that the BBC is facing an overall cut of £556m to its £3.7bn a year licence fee income by being forced to fund the cost of free TV licences for the over-75s. It also reveals that BBC director general, Mark Thompson, is prepared to assume part of the World Service cost as a compromise measure.

The NUJ said it feared the Macedonian; Serbian, Vietnamese and Moldovan language services may close entirely or be drastically cut while the Ukrainian and Russian services could be based solely in those countries with the Russian radio serviced closed by the end of the year.

Journalism jobs were expected to go from the BBC World Service newsroom in London, the union said, with further cuts and restructuring expected across the Turkish TV service, the Central Asian and Bengali services, the Spanish American service and the Arabic service.

The union also claimed that cuts have been proposed for the BBC Monitoring Service based in Caversham which could impact on 300-350 jobs in the UK and 150 jobs overseas.

Jeremy Dear, NUJ General Secretary said: “The BBC World Service employs more than 2,000 people and a significant proportion are based outside of the UK and spread across 45 countries.

“The diversity of staff and presence in so many locations around the world helps make the BBC World Service the leading voice in international broadcasting.”

“At its best the World Service challenges corruption, expose human rights abuses and promote democratic values.

“The World Service is a vital source of quality journalism; people all over the world rely on the BBC to tell them the truth in times of crisis.

“If the Government slashes these essential services they will land a blow on objective news reporting and undermine Britain ’s international reputation.”

Currently the World Service is paid for out of the budget of the Foreign Office but as the Coalition Government is set to slash the amount of money the service receives as it seeks huge public sector savings as part of its comprehensive spending review.