THÔNG BÁO THÊM VỀ ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC KỲ XI

Văn Phòng Đại Hội Giáo Lý hân hạnh thông báo: Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Kỳ XI sẽ được tổ chức:

Thời gian: Từ 1:00pm thứ sáu 24/6 đến 2:00pm Chúa Nhật 26/6/2011
Địa điểm: Giáo xứ Thánh Antôn Pađua & Lê văn Phụng, 2305 Choctaw Dr., Baton Rouge, LA 70805

Chủ đề: Sức Sống Đức Tin trong dòng lịch sử của người Công Giáo Việt Nam.

Thuyết trình viên:

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa

Các đề tài Hội Thảo

Ba đề tài “Huấn luyện căn bản” của GLV


HT 1 - Phương Pháp Soạn bài & Sinh Hoạt Giáo Lý - Phụ trách: Ô. Đinh văn Dương, Tampa, FL, Cô Vũ Nguyễn Đoan Trang. Fort Worth, TX
HT 2 - Phương Pháp Đứng Lớp và Con Người Giáo Lý Viên - Phụ trách: Ô. Phạm Xuân Khôi, Houston, TX (Hội Thảo này bao gồm đề tài: Con người GLV)
HT 3 - Tĩnh Tâm Ephata Vào Đời - Phụ trách: Anh Nguyễn Văn Nhật, Lm Dominic Nguyễn Hùng, SJ, Lm Nguyễn Việt Hưng, ICM (dành cho sinh viên và học sinh sau Thêm Sức).

Sáu dề tài “Tu nghiệp”

HT 4 - Tính chất Đa Văn Hóa trong Thánh Kinh - Phụ trách: Gs Lê Xuân Hy, Seattle, WA
HT 5 - Sức Sống Đức Tin dưới ánh sángTin Mừng - Phụ trách: Lm Vũ Xuân Minh, St. Paul, MN
HT 6 - Thầy Giảng Anrê Phú Yên: Giáo Lý viên và Chứng Nhân Tin Mừng - Phụ trách: Lm Phêrô Nguyễn Cấp, Giám đốc Trung Tâm Hành Hương Anrê Phú Yên, Mằng Lăng, Qui Nhơn.
HT 7 - Linh Đạo Đường Hy Vọng của ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận - Phụ trách: Lm Nguyễn Huy Bảo, Los Angeles, CA
HT 8 - Chung quanh Vấn đề Trưởng thành Đức Tin - Phụ trách: Lm Giuse Nguyễn Thái, Orange County, CA
HT 9 - Ý thức Tôn Trọng Văn Hóa của các Thừa sai Truyền Giáo tại Việt Nam - Phụ trách: Lm Nguyễn Thảo, SJ, & Ms Chu Thanh Thương.

Tình Trạng Lụt Lội

Nhiều qúy vị ở các tiểu bang lo ngại về tình trạng nước lụt tại Baton Rouge và New Orleans, chúng tôi xin thông báo là nguy cơ mực nước sông Mississipi dâng lên có thể gây ngập lụt cho vùng Baton Rouge và phụ cận đã qua rồi. Tạ ơn Chúa. Đê của vùng Baton Rouge cao từ 47.3 ft đến 51 ft. Ngày 17 tháng 5, mực nước sông Mississipi là 45.0 ft, nhưng hôm nay Thứ Bảy 28 tháng 5, mực nước rút xuống còn 43.8 ft., và có chiều hướng giảm xuống từ từ. Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc vẫn được tổ chức như dự định, và chắc chắn không có gì trở ngại.

Đưa Đón từ Phi Trường

Qúy vị đến bằng máy bay, xin bay đến Phi trường Baton Rouge, chúng tôi sẽ có người đón. Xin gọi điện thoại cho Văn Phòng, số (225) 355-9794 hay 225-802-4153 cell, hoặc e-mail: nvhungicm@yahoo.com. Chúng tôi cũng có thể đón tại Phi trường New Orleans (cách Baton Rouge 1 giờ 30 phút lái xe) những nhóm từ 5 người trở lên.

Muốn biết thêm chi tiết và đơn ghi danh, xin tải Bản Tin tại http://giaoly.org/BTGL_3-11UNI.pdf

Baton Rouge ngày 29 tháng 5 năm 2011
Lm Giuse Nguyễn Việt Hưng, ICM
Trưởng Ban Tổ Chức