MASSACHUSETTS - “Xe hơi bay” đầu tiên trên thế giới đã được thử nghiệm và chấp thuận cho sản xuất tại Hoa Kỳ. Theo lời cô Alison Kosik, phóng viên đài truyền hình CNN ngày 12-07-2011 thì giá của mỗi chiếc xe là 250 ngàn Mỹ kim (250,000 USD) và tiền đặt cọc để mua xe là 10 ngàn Mỹ kim (10,000 USD).

“Xe hơi bay” do công ty Terrafugia sản xuất. Công ty nầy đặt trụ sở tại tỉnh Woburn, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Để lái xe thì cần bằng lái nhưng để bay thì cần bằng phi công. Như vậy người xử dụng xe hơi bay cần có bằng lái và bằng bay. Sau khi đáp xuống phi đạo hay đường đi, xe hơi bay chỉ cần một phút để gấp cánh lại và có thể đậu bên đường hay trong garage của nhà mình như các xe hơi khác.

Cơ quan Quản Tri Hàng Không Hoa Kỳ (Federal Aviation Administration) đã cho phép “xe hơi bay” không vận và Cơ quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (National Highway Traffic Safety Administration) đã cho phép “xe hơi bay” lộ vận.