Đức Giáo Hoàng Benedictô 16 đã chọn ĐTGM Thomas Collins của Toronto vào Hồng Y Đoàn

Toronto ngày 06/01/2012 Tiếp ngay sau Thánh Lễ ban Sáng tại Điện Vatican: Đức Thánh Cha Đức Giáo Hoàng Bênedictô 16 đã tuyên bố rằng Đức Cha Thomas Christopher Collins, đương nhiệm Tổng Giám Mục TGP Toronto, sẽ được vinh thăng và tuyển chọn vào Hồng Y Đoàn của Giáo Hội Công Giáo Hoàn vũ, là một hội đồng quốc tế gồm những cố vấn chính của Đức Giáo Hoàng.

Phát biểu cảm tưởng về tin vui vinh phong này, ĐTGM Thomas Collins chia xẻ; " Cá nhân tôi thật cảm thấy vinh hạnh vì được Đức Thánh Cha kêu gọi và chọn tôi làm một thành viên của Hồng Y Đoàn. Xin trân trọng tri ân Đức Thánh Cha Benedicto 16 vì sự tin tưởng mà ngài đã dành cho tôi, và tôi cũng nhận thức được rằng vinh dự vào Hồng Y Đoàn lần này nhu là một dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha đánh giá cao vai trò của Canada và của cách riêng Tổng Giáo Phận Toronto trong lòng Giáo Hội Công Giáo Hoàn vũ. Tôi tha thiết yêu cầu tất cả dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Toronto mà tôi đang được phục vụ trong nhiệm vụ Giám Mục và cũng xin tất cả mọi công dân Canada trong Tổng Giáo Phận Toronto cầu nguyện cho tất cả các giáo sĩ tu sĩ và thừa tác viên hiện đang hầu việc nhà Chúa trong Giáo Hội. Sau cùng xin mọi người cầu nguyện cách riêng cho cá nhân tôi trong nhiệm vụ mới."

Đức tân Hồng Y Thomas Collins sanh ra và lớn lên tại thành phố Guelph, nơi hiện có khá đông cộng đồng và giáo dân Canada gốc Việt Nam sinh sống. Ngài được truyền chức Linh Mục vào năm 1973. Đức Chân phước cố Giáo Hoàng Gioan Phaolồ đệ Nhị đã chọn ngài làm Giám Mục Giáo Phận St. Paul ở Alberta năm 1997 và vinh thăng Tổng Giám Mục TGP Edmonton Alberta, miền Tây Canada vào năm 1999. Sau đó Đức Giáo Hoàng Đương nhiệm đã bổ nhiệm ĐTGM Thomas Collins từ TGP Edmonton về làm Tổng Giám Mục đời thứ 10 của TGP Toronto, Ontario vào ngày 16/12/2006.

Mật Nghị chính thức (formal consistory, của Giáo Triều tức là Công nghị lập và tuyển cử Hồng Y Đoàn sẽ tiến hành trong 02 ngày 18 và 19 tháng Hai 2012 tại Giáo đô Rôma. Đức Hồng Y tân cử vừa mới được chỉ định là Đức Cha Thomas Christopher Collins, sẽ trở thành vị Hồng Y Công Giáo thứ tư trong lịch sử 110 năm của TGP Toronto và là vĩ Hồng Y thứ 16 được tuyển chọn trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo Canada.

Hồng Y Đoàn Công Giáo Hoàn vũ được triệu tập theo ý của Đức Thánh Cha để thảo luận các vấn đề sinh tử quan trọng của Giáo Hội. Phần lớn các vị Hồng Y là thành viên phục vụ trong các Uỷ Ban đặc trách hay chuyên trách các vấn đề cơ mật và quan trọng của Giáo Hội. Khi ngôi vị Giáo Hoàng khuyết vị (tức là khi Đức Giáo Hoàng đương nhiệm mất đi) thì tất cả các Đức Hồng Y có tuổi đời ở dưới 80 tuổi thuộc về cử tri đoàn - sẽ vể giáo đô Rôma tham dự phiên họp đặc biệt kín và mật gọi là Mật Nghị Hồng Y Đoàn (conclave) để bầu chọn một vị Giáo Hoàng mới.

Tổng Giáo Phận Toronto là Giáo Phận Công Giáo lớn nhất của Canada, với lãnh thổ trải dài từ Vịnh Georgian ở phía Bắc Toronto đến thành phố Oshawa ở phía Đông (hiện là giáo khu của ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu) và đô thị Mississauga ở phía Tây. Tổng Giáo Phận Toronto là nhà của hơn 1,900,000.00 giáo dân Công Giáo và 225 Giáo Xứ với các Thánh Lễ hàng tuần được phụng vụ bởi hơn 30 ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt Nam.