Ngày 05/4/2013 sắp tới giáo xứ Thánh Phanxicô Đakao có khai giảng lớp giáo lý có cái tên khá đặc biệt “Tại Sao Lại Là Người Công Giáo?”.

Đây là một lớp giáo lý xuất phát từ suy nghĩ: Là người Kitô hữu, chúng ta có sứ mạng và được mời gọi làm người truyền bá Tin Mừng. Sứ mạng này chỉ được chu toàn khi chúng ta hiểu biết đức tin của mình sâu sắc hơn.

Vì thế Nhóm Renew International đã dùng bốn phần của Sách Giáo Lý (Tuyên Xưng Đức Tin, Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo, Đời Sống Trong Đức Kitô, Kinh Nguyện Kitô Giáo) để khai triển thành một chương trình chia sẻ niềm tin mang tên là Tại Sao lại Là Người Công Giáo? Đây là một Cuộc Hành Trình Với Giáo Lý của Hội Thánh.

Chương trình bao gồm bốn phần:

- Điều chúng ta tin (Tuyên xưng đức tin)
- Các bí tích (Cử hành mầu nhiệm Kitô giáo)
- Cùng đi với Chúa (Đời sống trong Đức Kitô)
- Đào sâu hơn cảm nhận của tôi về Thiên Chúa (Kinh nguyện Kitô giáo)

Từ đây, hướng các tham dự viên đến một đức tin trưởng thành bằng cách nuôi dưỡng, củng cố họ sống ơn gọi và căn tính của mình là cộng đoàn những kẻ tin và loan báo Tin Mừng theo mẫu gương của Đức Giêsu.

Các tham dự viên gặp gỡ bằng một buổi họp, trong đó: cầu nguyện bằng Lời Chúa và thánh ca, học hỏi giáo lý, chia sẻ kinh nghiệm đức tin của nhau và tìm tòi cách sống Tin Mừng. Trong mỗi buổi họp đều có câu hỏi Chia Sẻ và gợi ý để sống Tin Mừng. Thí dụ, trong buổi họp thứ 3, câu hỏi chia sẻ là: “Trong ngày sống của bạn, bạn có thể làm những gì để diễn tả đức tin của mình?” hoặc câu gợi ý sống Tin Mừng của buổi họp thứ 1 là; “Tôi sẽ làm gì để luôn nhắc nhở mình rằng có Chúa hiện diện trong cuộc sống của tôi?”. Sau buổi họp thứ 12, có tổng kết, các nhóm rút ra được “Những bài học tâm đắc”.

Sau đó là “Những chuyến hành hương đến cùng Chúa qua Đức Mẹ Maria”, cụ thể là chuyến đi Tàpao, anh chị em đã tìm được: tinh thần nhường nhịn và phục vụ cao độ; tinh thần liên đới và bác ái; tinh thần vui tươi và công tác.

Khóa đầu tiên đã được tổ chức ngày 19/10/2012 Có 150 giáo dân, thuộc nhiều lứa tuổi, của 47 giáo xứ trong giáo phận và kết thúc vào ngày 25/01/2013.

Đây là khóa học đầu tiên mà cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Bình OFM rất tâm đắc và cha hy vọng khóa học tiếp theo mang lại kết quả tốt hơn như thế. Giáo dân các giáo xứ muốn tham dự hay tìm hiểu qua tài liệu xin liên hệ văn phòng giáo xứ.