Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người trân quý đời sống vào Ngày cho Sự Sống tại Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan

2014-07-22 Vatican Radio

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao Ngày cho Sự Sống sắp tới, sẽ được tổ chức tại Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan bằng lời kêu gọi tất cả mọi người thiện tâm hãy trân quý đời sống con người, nhất là đời sống của những người khốn khó nhất trong xã hội.

Trong môt điện văn gửi cho Giáo Hội Anh, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan và Wales, do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin thừa ủy nhiệm ký, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người Công Giáo hãy “đem tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa Kitô như một bình dầu ban sự sống đến cho những “hình thức mới về nghèo khó và yếu đuối đáng lo ngại” ngày càng hiển nhiên hơn trong xã hội đường thời (xem Evangelii Gaudium 210).”

Chủ đề của Ngày cho Sự Sống năm nay, sẽ được tổ chức ngày 27 tháng 7, 2014 là “Bảo vệ và Trân quý Đời sống từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc cách tự nhiên.” Ngày này đặc biệt mời gọi giới trẻ dấn thân vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ đời sống tại mọi giai đoạn của cuộc đời và trong mọi hoàn cảnh.

Điện văn của Đức Thánh Cha Phanxicô

"Trong khi Giáo Hội Anh, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan và Wales tổ chức Ngày cho Sự Sống Năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô bầy tỏ niềm tin là chứng tá hàng năm về sự thánh thiêng của quà tặng về đời sống của Thiên Chúa sẽ thúc đẩy các tín hữu và đặc biệt là giới trẻ Công Giáo chiến đấu chống lại nền văn hóa của sự chết, không chỉ bằng việc hoạt động để bảo đảm cho có sự bảo vệ đầy đủ của luật pháp cho nhân quyền căn bản của sự sống, mà con phải tìm cách đem tình yêu đầy lòng xót thương của Chúa Kitô như một bình dầu ban sự sống đến cho “những hình thức mới, đáng lo ngại về nghèo khó và yếu đuối”(xem Evangelii Gaudium 210) đang ngày càng hiển nhiên trong xã hội đương thời.

"Với tất cả những ai tham gia vào Ngày cho Sự Sống, Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh như biểu chứng của sự khôn ngoan, hạnh phúc và bình an trong Chúa Kitô Phục Sinh.”

Hồng Y Cardinal Pietro Parolin
Quốc Vụ Khanh

Ngày cho Sự Sống được Giáo Hội Anh, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan và Wales tổ chức hàng năm. Đây là ngày có mục đích đề cao ý thức về ý nghĩa và giá trị của đời sống con người tại mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh.

Tiền thu được trong Ngày cho Sự Sống được tổ chức tại các giáo xứ Anh và Wales vào Chúa Nhật 27 tháng 7, 2014 sẽ dùng để yểm trợ cho công trình của Tung Tâm Anscombe Bioethics và các hoạt động liên quan đến đời sống khác được Giáo Hội hỗ trợ.