Ngày càng có đông các tín hữu Anh giáo rời bỏ Giáo Hội của họ để gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Ngày 04 tháng 11, năm 2009, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã ra tông hiến Anglicanorum Coetibus cho phép các tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công Giáo được giữ các nghi thức truyền thống của họ và được quy tụ với nhau trong các giáo xứ tòng nhân.

Giáo xứ Đức Mẹ Walshingham ở Luân Đôn đã được thành lập trong bối cảnh đó. Khi tách ra khỏi Anh giáo các tín hữu không có nhà thờ hay bất cứ tài sản nào. Nhưng giờ đây, sau 5 năm, họ có được một ngôi nhà thờ vốn là nhà nguyện của những người di dân gốc Đức vùng Bavaria, là quê hương của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16.

Họ đã viết thư cho ngài xin chúc lành và vị Giáo Hoàng nghỉ hưu đã phúc đáp với những lời chúc tốt đẹp nhất.