Tháng 2 năm 2015 sẽ là một tháng bận rộn cho hàng lãnh đạo của Giáo triều Rôma, được đánh dấu bằng phiên khoáng đại của một ủy ban giáo hoàng mới về chống lạm dụng trẻ em, một cuộc họp của tất cả các Hồng Y trên thế giới, và một Công Nghị tấn phong Hồng Y.

Tòa Thánh công bố vào ngày 11 tháng 12 rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ nâng lên hàng Hồng Y một số vị vào ngày 14 và 15. Tuy nhiên, tuần lễ trước công nghị sẽ có một số cuộc họp quan trọng khác.

Hội đồng các Hồng Y, được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến trong tuần này, sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo từ ngày 9 đến ngày 11 tháng Hai, đang tiếp tục lập kế hoạch cho việc tái cơ cấu Giáo triều Rôma. Sau đó, vào ngày 12 và 13, những kế hoạch này sẽ được trình bày tại một cuộc họp của tất cả các Hồng Y trên thế giới.

Dựa theo tiền lệ mà Đức Giáo Hoàng đã thiết lập vào tháng Hai năm nay, có khả năng là Đức Thánh Cha sẽ mời các giám mục sắp được nâng lên hàng Hồng Y tham gia vào các cuộc họp của những ngày trước buổi lễ tấn phong chính thức.

Hội đồng các Hồng Y thông báo sẽ kiến nghị thành lập hai Hội Đồng Toà Thánh mới: một dành cho các giáo dân, một dành cho các vấn đề chính trị và xã hội. Tuy nhiên Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo rằng việc tái cơ cấu Giáo Triều Rôma còn cần nhiều thời gian để hoàn thành. Một khi kế hoạch đầy đủ về việc thành lập ra những cơ quan mới được trình bày đầy đủ với Hồng Y đoàn vào tháng Hai, Toà Thánh vẫn còn cần nhiều thời gian.

Tháng Hai 2015 cũng sẽ chứng kiến những cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Giáo hoàng về bảo hộ các trẻ vị thành niên, dưới sự chủ trì của Đức Hồng Y Sean O'Malley của Boston. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Rôma từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Hai. Cho đến nay, danh tính của 9 thành viên mới của ủy ban vẫn chưa được xác định chính thức.